2013/10/30

lemon summer & chill out at Frankie's

No skoro już mnie tak wzięło, to pokażę również LOsa, którego zrobiłam na wrześniowe wyzwanie na blogu Color Hills. Niestety już się ono skończyło, w związku z tym nie zaproponuję Wam dołączenia do niego. Ale zachęcam do publikacji prac w galerii CH na Flickr oraz do wzięcia udziału w mapkowym wyzwaniu.
A to moja cytrynka :)
Stęskniliście sie za mną chociaż troszkę?

Well, now, that I'm just in the flow, I will show you also the LO, which I did for the September challenge for Color Hills. Unfortunately, it has ended, and therefore I do not suggest that you join it. But I urge you to publish works in the gallery on Flickr and to participate in sketch challenge.
And this is my lemon :)
Have you missed me just a little?


I troszkę szczegółów / and some close ups A wkrótce pokażę coś bardziej jesiennego :) Już się zaczęło robić, ale na razie ciiiii....

And soon, I will show you something autumn :) It has already started making, but pssssst...

XOXO
Ibi

2013/10/29

pajęczyn odgarnianie

Tak, tak,
Mega halloweenowo zrobiło sie u mnie na blogu... Dawno nie pisałam i pajęczynami porosło to miejsce. Obiecywać nic nie będę, bo nie wiem na czym się to skończy hahaha. Ale chciałam Wam pokazać, moi drodzy czytelnicy, LOsa, którego poczyniłam ostatnio. LO powsta z okazji nowego wyzwania na blogu Color Hills. Jeśli chcecie dołączyć do wyzwania, to serdecznie zapraszam :)

Yes, yes,
Mega Halloween spirit got my blog... Long time that I did not write and cobwebs came to my place. I will not promise anything, because I do not know what it would end hahaha. But I wanted to show you my dear readers, LO which I made recently. LO was created to the new challenges on the Color Hills blog. If you want to join the challenge, you're welcome :)


Buziaki
Ibi
♥♥♥